Αρχική / Η Εταιρεία / Όραμα - Αποστολή - Αξίες

Όραμα – Αποστολή – Αξίες                                      

Όραμα                                                                                        

          Εμείς Mπορούμε Kαλύτερα !

Αποστολή

  • Να προσφέρουμε με συνέπεια και ευελιξία αξιόπιστες υπηρεσίες στους πελάτες μας.
  • Να λειτουργούμε με σεβασμό και αναγνώριση στους ανθρώπους μας.
  • Να δημιουργούμε επιπλέον αξία στους μετόχους και στους συνεργάτες μας.
  • Να δρούμε με κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία.

Αξίες

  • Ακεραιότητα
  • Ομαδικότητα
  • Αλληλοσεβασμός
  • Αποτελεσματικότητα