Αρχική / Υπηρεσίες / Απαγορευμένα Είδη

Απαγορευμένα Είδη

Η SPEEDEX δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση και μεταφορά των εξής εγγράφων και αντικειμένων:

 • Χρήματα
 • Εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα
 • Ενεργοποιημένες τραπεζικές κάρτες
 • Κάρτες Χρόνου Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας
 • Χρυσό σε οποιαδήποτε μορφή
 • Ωρολόγια Χρυσά
 • Κοσμήματα
 • Πολύτιμοι Λίθοι & Μέταλλα
 • Αρχαιότητες
 • Έργα Τέχνης
 • Μη Αναπαραγώγιμα Έγγραφα ή Αντικείμενα (πχ Αλληλογραφία/Φιλμ/Βίντεο Προσωπικής Αξίας, Γραμματόσημα, Λαχεία, Αντίκες)
 • Αλλοιώσιμα
 • Τρόφιμα
 • Φυτά
 • Ναρκωτικά
 • Εύφλεκτα, Εκρηκτικά & Ραδιενεργά Υλικά
 • Βιολογικό Υλικό
 • Μολυσματικές, Διαβρωτικές & Δηλητηριώδεις Ουσίες
 • Είδη ή μέρη Οπλισμού
 • Ζώα
 • Πορνογραφικό Υλικό και
 • Γενικά Είδη των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται από διεθνείς συμβάσεις ή Οργανισμούς (ΙΑΤΑ, ICAO) ή/και από διατάξεις της Κοινοτικής ή/και Εθνικής νομοθεσίας.

Η «SPEEDEX» δεν υποχρεούται να ελέγξει το περιεχόμενο του υπό διακίνηση αντικειμένου και ο Αποστολέας δηλώνει υπεύθυνα ότι η αποστολή δεν περιλαμβάνει κάποιο από τα παραπάνω είδη.