Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή

Η SPEEDEX παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό το καθεστώς της Γενικής Aδειας, βάση του κανονισμού Γενικών Αδειών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με αριθμό μητρώου 99-121.

Επίσης από το 2014 είναι κάτοχος και της Ειδικής Aδειας της ΕΕΤΤ.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η SPEEDEX παρέχει τις υπηρεσίες της στους χρήστες βάσει του Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) που περιλαμβάνει πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης, περιγραφή των υπηρεσιών, τιμολογιακή πολιτική, βασικά στοιχεία της πολιτικής ποιότητας, την Ατομική Σύμβαση με τον εκάστοτε χρήστη και τέλος τους τρόπους επίλυσης διαφορών.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΧΑΡΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ