Αρχική / Νέα / Ανάκληση της δημοσιευθείσας πρόσκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της 6.11.2020

 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 6.11.2020
 
Tης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και διακριτικό τίτλο SPEEDEX, με ΑΦΜ 094404866, ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
 
 
 
Λόγω της νέας κρίσης εξαιτίας της εξάπλωσης του ιού Covid-19, με σκοπό την διασφάλιση της υγείας των μετόχων της εταιρείας και των εργαζομένων και σε συμμόρφωση με τα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα (ΦΕΚ 4829/Β/2.11.2020) η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανακαλεί συνολικά τη δημοσιευθείσα από 16/10/2020 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 06/11/2020.
 
Αθήνα 04/11/2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.